Cześć,
chciałbym zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez stronę technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze strony www.gladyszek.pl.
Jeżeli coś jest niejasne to pisz na biuro@gladyszek.pl, a postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem proszę zapoznaj się z poniższymi informacjami. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawione są najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie gladyszek.pl.

Kto przetwarza Twoje dane?

Administrator strony www.gladyszek.pl. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować przez e-mail: biuro@gladyszek.pl

Administratorem danych osobowych serwisu gladyszek.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danym osobowym jest:

Konrad Gładyszek
Krupówki 83
34-500 Zakopane
NIP: 736 16 46 193
Regon: 360836567
Możesz znaleźć mnie w CEIDG.

Jakie dane przetwarza strona?

Przetwarza Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie tylko w formularzu kontaktowym, który nie jest obowiązkowy.

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli cele i podstawy przetwarzania.

Google – do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie.

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych, które zostały dostarczone na podstawie umowy lub Twojej zgody;
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: biuro@gladyszek.pl

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:
dobrowolne
Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do wysłania formularza nie zostanie on dostarczony.

Cofnięcie zgody

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji
obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

Każdorazowo, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

Gdzie kierowane są dane użytkownika?

Z uwagi na korzystanie z usług takich jak Google, Facebook, czy Mailerlite (program do wysyłania newsletterów) dane użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. W związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.

Czas trwania przechowywania danych

Dane użytkownika będą przechowywane przez administratora przez czas realizacji poszczególnych usług oraz:

przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów,
przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów
marketingu bezpośredniego,
do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w
celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,
przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora.