Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Cześć,
chciałbym zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez stronę technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze strony www.gladyszek.pl.
Jeżeli coś jest niejasne to pisz na 3000957@gmail.com, a postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem proszę zapoznaj się z poniższymi informacjami. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawione są najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie gladyszek.pl.

Kto przetwarza Twoje dane?
Administrator strony www.gladyszek.pl. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować przez e-mail: 3000957@gmail.com.

Jakie dane przetwarza strona?
Przetwarza Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie tylko w formularzu kontaktowym, który nie jest obowiązkowy.

Twoje imię i nazwisko,
Twój numer telefonu,
Twój adres e-mail

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli cele i podstawy przetwarzania.

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie.

Przysługuje Ci:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia swoich danych;
prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: 3000957@gmail.com.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:
dobrowolne
Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do wysłania formularza nie zostanie on dostarczony.