Dzień 0 Poznajmy się

Dzień 1 Odpowiednie nastawienie

Dzień 2 Bądź wrażliwy na innych

Dzień 3 Emocje

BONUS

Dzień 4 Świadomość wykonywanych gestów

Dzień 5 Jak rozmawiać

Dzień 6 Twój rozmówca

Dzień 7 Kontakt wzrokowy

Dzień 8 Czego unikać podczas rozmowy

Dzień 9 Jak stać i siedzieć podczas rozmowy i w samotności

Dzień 10 Jak gestykulować i jak zaprezentować swoją osobę

Dzień 11 Powitanie!

Dzień 12 Kilka pomysłów

Dzień 13 Przedstawianie się

Dzień 14 Twój głos

Dzień 15 Pytania

Dzień 16 Anegdoty

Dzień 17 Aktywne słuchanie

Dzień 18 Magiczne Słowa

Dzień 19 Odwzorowanie niewerbalne

Dzień 20 Niech inni podążają za Tobą

Dzień 21 Odwzorowanie werbalne i parajęzyk

Dzień 22 Zepnijmy wszystko w jedną całość

Dzień 23 Zakończenie